algemene informatie

Start

 

Personeelsvereniging PuB wil per jaar tenminste 3 leuke uitjes organiseren voor de leden. Het is de bedoeling hierbij voor afwisseling te zorgen. Bijvoorbeeld activiteiten op sportief, cultureel of culinair gebied (of een combinatie daarvan). Sommige uitjes kunnen helemaal uit het lidmaatschapsgeld worden bekostigd en voor andere uitjes zal een eigen bijdrage worden gevraagd.

Lidmaatschap
Alle medewerkers van PB regio Midden kunnen lid worden van de PuB. Het lidmaatschap kost euro 2,50 per maand. Dit bedrag wordt eens per kwartaal geďncasseerd.

Samenstelling PuB
Yvette - voorzitter
Edwin - secretaris
Ronald - penningmeester
Anne-Gré
Anneloes
Ingrid L.
Joep S.
Maarten
Patrick
Remco